Zegenend Helpen

Zegenend Helpen houdt in dat hulpverlener en confident het goede dat God in het leven van de confident doet of gedaan heeft, onder woorden brengen. Daarbij zegent de hulpverlener de confident in Jezus’ naam; hij of zij spreekt hem of haar het goede van God toe. Zo kan de vrede van Jezus wezenlijk worden ervaren, waardoor de aanwezige pijn onder ogen gezien kan worden.
Bij Zegenend Helpen worden pijnlijke ervaringen niet bedolven onder positief bedoelde aanmoedigingen. Het omgaan met het verleden wordt echter binnen de bescherming gebracht van de vrede van God. Daardoor kan de confident innerlijke rust hervinden en op basis daarvan keuzes maken voor zijn of haar leven.

Zegenend Helpen is niet alleen bedoeld voor professionele hulpverleners. God heeft dit gegeven aan allen die op Jezus Christus vertrouwen. Ook in de plaatselijke gemeente kan Zegenend Helpen een plaats krijgen, bijvoorbeeld binnen het pastoraat. Wij zijn graag bereid om hierover een informatie-bijeenkomst, gemeente-avond of workshop binnen uw gemeente te verzorgen. Neemt u hiervoor contact met ons op.