Zegenend Helpen in de Oekraïne.

Beregowo, 19-06-2009

Vertel me alsjeblieft wat liefde is!

Beregowo is een plaatsje net over de grens van Hongarije in de Oekraine. Zodra je de grens bent gepasseerd valt het grote verschil tussen deze twee landen direct op. De geasfalteerde wegen zoals wij die ook kennen zijn in de Oekraine wegen met meer gaten, steen en zand dan asfalt. Hobbelend vervolgen wij onze laatste paar kilometers. Na een lange reis zijn we dan wederom in Beregowo, Oekraine. In het gastenverblijf bij Flora en Edwin kregen we lekkere soep om wat bij te komen van de reis.

Het doel was om de cursus Zegenend Helpen aan de mensen uit de Oekraine te brengen. Deze mensen waren zelf werkzaam in de projecten voor opvang van straatkinderen, verzorging van ouderen, een familiehuis voor kinderen en in ziekenhuisprojecten. Daarnaast was er tijd ingeruimd voor persoonlijke begeleiding van mensen.

Het was best spannend van te voren. Zouden we in een vreemde taal al die nuances en fijngevoeligheden over kunnen overbrengen? Het is een fantastische ervaring geworden. We hebben mogen ervaren dat de mensen hun harten openden en dat de vrede van Jezus Christus ontvangen kon worden. Het is een reis geworden waarin het draaide om relaties. Relaties met God, met onszelf en met de ander. Niet de hoeveelheid bijbelkennis die we konden delen. Niet de wel of niet helemaal kloppende theologische uitleggingen. Maar samen met de ander naar God gaan en vragen of Hij de ander wil laten ervaren wat Zijn liefde is. Vragen aan God de ander te zegenen met Zijn Liefde. De honger naar een levende relatie met God is groot, het kennen van het wonder van Golgotha, dit ten diepste ervaren. Ten diepste ervaren wat Jezus gedaan heeft en hoe Jezus ervoor gezorgd heeft dat de weg naar God open ligt. En dit lijkt een open deur, maar wij ervaren steeds weer dat dit beslist niet zo is. En gaan we dan in op enkel gevoelens? Beslist niet, kennis achten we belangrijk en nodig als goede basis voor het verstaan van Gods woord. Maar in een relatie spelen ook emoties en we merken dat deze vaak een ondergeschoven kindje zijn. En dat is niet terecht. We zijn als mens een eenheid en emoties of gevoel is daar een evenredig deel van. Ook in God als drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest zien we alle soorten van gevoelens terug. En wat een herstel is er nodig met name in onze gevoelens. Wat een beschadigingen zijn hier bij velen, zoniet bij ons allemaal in ontstaan.

Bovenstaande uitroep vertel me alsjeblieft wat liefde is kwam naar ons toe. Vertel me alsjeblieft wat liefde is want ik ken het niet! En welk een leed van eenzaamheid zat er achter deze vraag. Hoe kon die persoon een relatie opbouwen met anderen als liefde iets vreemds was, iets onbereikbaars. Deze persoon sprak het uit met een diepe wanhoop en een diep verlangen naar liefde in de stem.

Straatkinderen, geen ongewoon beeld in Beregowo. Werkers die zelf straatkind zijn geweest en de eenzaamheid kennen van deze kinderen. Hoe moeten zij geborgenheid geven als ze deze zelf niet kennen of ooit hebben ervaren? En dan de vraag stellen: vertel me wat liefde is want ik ken het niet. Het wonder van Gods nabijheid mogen ervaren is iets wat geen mens kan bewerken. Maar als God zich laat ervaren in de gevoelens van de mens is er heling en genezing, er komt hoop en verlangen naar meer van God.

De honger naar vrede van God is enorm en de mensen staan er voor open. Een voorbeeld hiervan is van een mevrouw die naast het gebouw waar de cursus werd gehouden, in een bakkerij werkte. Onder het meel kwam ze vragen wat wij daarbinnen aan het doen waren. Onze begeleider vertelde iets over Zegenend Helpen. Haar directe reactie was: �Dat wil ik ook!�. Buiten op het binnenplaatsje mocht zij de vrede van Jezus ervaren.

Ik (Maria) heb geluisterd naar de dienst in onze eigen gemeente op vaderdag via internet. Het mosterdzaadje. Het uitgroeien van dit zaadje tot een boom waarin alle soorten vogels kunnen schuilen. Gods Koninkrijk, bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabij. De wereld achter deze wereld. In de Oekraine zagen we een enorm geloofsvertrouwen. Mensen die ook willen uitgaan om Jezus te brengen waar nodig. We hopen en bidden dat onze bijdrage met de cursus als een mosterdzaadje mag gaan uitgroeien tot een boom waar velen in en onder kunnen en mogen schuilen.

Ik (Henk) heb geleerd dat de mensen in de Oekraine en in Nederland echt hetzelfde zijn. Ondanks dat de omstandigheden verschillen worstelen de mensen met dezelfde vragen. Ik heb ook geleerd dat God dezelfde is.

In de Oekraine is gelukkig godsdienstvrijheid. We hebben wel gemerkt dat de muren tussen de verschillende kerken erg hoog zijn. Daarom was het een extra zegening om te zien dat mensen uit verschillende kerken door de cursus bij elkaar kwamen en konden delen met elkaar.

Tijdens de cursusdagen kwamen de psalmen 103, 104 en 105 nadrukkelijk naar voren. Elk van deze psalmen begint met de tekst �Loof de Here�. Dat willen we doen met alles wat er is gebeurd in de Oekraine.

In het najaar willen we nogmaals de cursus gaan geven in de Oekraine. Het zal dan met name gericht zijn op de Hongaars sprekende mensen.

Hartgroeten,

 

Maria en Henk Minnen