Winnen of verliezen.

Ervaart u in uw dagelijks leven ook zoveel competitie en concurrentie? Heeft u ook de neiging om de auto te gaan inhalen die u zojuist met knipperende lichten gepasseerd is op de snelweg? Vindt u het irritant als iemand voordringt bij de kassa in de supermarkt? Wilt u beter werk afleveren dan uw collega? Vindt u het vervelend als uw broeder of zuster in de gemeente een taak goed volbracht heeft en daarvoor wordt geprezen? Wilt u gelijk krijgen in de discussie met uw echtgeno(o)t(e)? Kruipt u in uw schulp als u kritiek krijgt of trekt u juist van leer? Of bent u subtieler door iets vervelends te zeggen over iemand die er niet bij is? Bent u jaloers als de buren weer een nieuwe auto hebben?

Het lijkt wel of we de hele dag bezig zijn met winnen of verliezen, met aanvallen en verdedigen. Blijkbaar willen we ons telkens ten koste van de ander bewijzen. Bewijzen aan onszelf dat we niet onder doen voor die ander en bewijzen aan de ander dat wij belangrijk zijn. Is dit dan verkeerd?

Het is goed om ons te realiseren dat wij belangrijk zijn. God wil dat u, jij en ik er zijn. Dat is voor Hem van het grootste belang. Hij heeft daarbij in elk mens twee verlangens gelegd (zie ook het boek: Van moeten naar mogen, Nancy Groom). Namelijk het verlangen naar intimiteit, naar een goede relatie met God, met jezelf en met de ander (het is niet goed dat de mens alleen zij; Gen. 2: 18) en het verlangen om van betekeniste zijn (breng de aarde onder je gezag; Gen. 1: 28).

Als we onderweg zijn in ons leven kan het zijn dat we niet krijgen wat we nodig hebben om te groeien in intimiteit en in van betekenis zijn. Veelal wordt dit veroorzaakt door een tekort aan aandacht, warmte en liefde. Of erger, deze verlangens worden de kop ingedrukt door afwijzing en mishandeling. Om ons niet verder te laten kwetsen en om te overleven ontwikkelen we een mechanisme om ons staande te houden en God zij gedankt voor deze mogelijkheid in ons. We willen winnen, anders denken we dat we zullen verliezen. Dat is immers de manier die we geleerd hebben. Totdat we vastlopen en tot de ontdekking komen dat winnen of verliezen niet de weg is. We gaan inzien dat we onszelf verliezen, dat we geen recht doen aan de ander, dat we geen respect hebben voor God. En dat voelt niet goed!

God heeft dit in Zijn wijsheid en liefde al voorzien. Hij erkent de gebrokenheid van de wereld en de verschrikkelijke gevolgen daarvan voor de mensen. In Jezus wordt een andere weg geboden dan winnen of verliezen. Als we steeds meer, steeds dieper, laagje voor laagje, de vrede van Jezus Christus toelaten in onszelf dan gaan we merken wat liefde betekent. Daarmee gepaard volgt ook een moeilijke weg van boosheid, verdriet, angst, wellicht depressie en pijn. Ook van erkennen, belijden en vergeven. Maar we krijgen zoveel pijn te dragen als de vrede van Jezus toelaat. En we voelen dat dit waarheid is. Leven met God, met jezelf en met de ander. We komen steeds meer tot overgave. De competitie wordt minder, fouten (van jezelf en van de ander) mogen worden gemaakt. Je kunt sorry zeggen en er ontstaat kracht in zwakheid. Er ontstaat ruimte en vrijheid om diepere relaties aan te gaan, je durft je weer kwetsbaar op te stellen en je weet dat je van betekenis bent.

Lijkt dit onmogelijk? Ik kan het me voorstellen als je in die zwarte donkerheid bent. Maar ik mag getuigen dat het waar is omdat ik het zelf heb meegemaakt. God getuigt hier Zelf van in de Bijbel:

We kunnen pas winnen als we de drang om te winnen verliezen (Luc. 9: 23,24). We kunnen leren om niet te reageren vanuit ons gevoel van afwijzing, maar vanuit onze relatie met God. Zo mag ik en de ander tot zijn of haar doel komen dat God voorzien heeft. Dan hebben we gewonnen.