Training pastoraat.

De training basispastoraat is kortdurend, laagdrempelig en laat op een krachtige en duidelijke wijze de deelnemers kennismaken met de basisprincipes van pastoraat.

De training is bedoeld voor iedereen die wil groeien in de relatie met God, met zichzelf en met de mensen om hen heen. Daarmee is de training toegankelijk voor alle leden van kerk of gemeente. Ook voor leden van pastorale teams vormt deze training een waardevolle bijdrage.

De training bestaat uit 4 avonden, maar kan aan de hand van behoeften worden uitgebreid of ingekort. De volgende onderwerpen vormen de parels van de avonden.

1) Het goede van God.

De eerste avond wordt de nadruk gelegd op het verwachten van God in de pastorale situatie. Dit wordt praktisch ingevuld door een inleiding van Zegenend Helpen. Daarna wordt dit voor de groep als voorbeeld uitgevoerd. Tenslotte kan dit door de deelnemers worden gepraktiseerd in een kleine groep.

2) Van hart tot hart.

In de tweede avond staat de relatie tussen mensen centraal. Met name de vraag hoe kun je een relatie van hart tot hart opbouwen? is van belang in een pastorale setting. Verschillende aspecten als gedrag, talenten en de gesteldheid van het hart worden behandeld en geven de deelnemers inzicht in welke mate men van betekenis is in het pastoraat. Aan het eind van de avond is er gelegenheid om elkaar hierin te bemoedigen.

3) Gezonde relaties.

Het pastoraat heeft in het algemeen als doel het bouwen aan gezonde relaties: met God, met jezelf en met de ander. In de praktijk blijkt dat het helemaal niet zo makkelijk is om gezonde relaties te hebben. Op deze avond gaan we aan de hand van een communicatiemodel een ontdekkingsreis maken in (on)gezonde relaties om daarmee handvatten te krijgen die opbouwend zijn in elke relatie. Ook deze avond wordt besloten met de mogelijkheid voor elkaar te bidden en elkaar te bemoedigen.

4) Verlangens en grenzen.

Een terugkerend spanningsveld in pastoraat (en in het hele leven) is de strijd tussen verlangens en grenzen. Wat kan wel, wat niet? Hoe wek je verlangens van mensen die zo verwond zijn door het leven, weer tot leven? Kun je begrip hebben voor grenzeloos gedrag en zie je wat daarin nodig is? Dit gaan we ontdekken op deze avond en elkaar hierin stimuleren.

Belangstelling of vragen? Neem vrijblijvend contact op met

Henk en Maria Minnen

Kamperfoelielaan 45

6713ED� Ede

0318 614327

06 55988789

info@psychopastoralezorg.nl