Tarief

Voor de gesprekken wordt in onderling overleg een vergoeding afgesproken. Wij zijn verbonden aan de Stichting met Hart en Ziel. Deze stichting heeft als doel goede psychopastorale zorg financieel bereikbaar te maken voor iedereen die dat nodig heeft. Het is voor ons belangrijk dat de financiën geen beletsel vormen om persoonlijke zorg te ontvangen. Tevens vinden wij het van belang dat u bereid bent in uzelf te investeren. We onderzoeken graag met u de mogelijkheden.
Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.