Gemeente-coaching

Voor kerkelijke gemeenten bieden we coaching aan. Een uniek concept, waarin onze gezamenlijke kwaliteiten de gemeente op veel verschillende fronten kan dienen. Zowel op gebied van visie en beleid, als op pastoraal gebied en toerusting kunnen we de gemeente helpen groeien en ontwikkelen naar Gods plan. We werken dan ook vanuit een visie op gemeenteopbouw, die gebaseerd is op het inzetten van de juiste gaven en talenten op de juiste plaatsen. Zo kan niet alleen de koers van de gemeente bepaald worden, maar wordt ook de unieke bestemming ontdekt van uw kerkenraad, een pastoraal team of andere werkgroepen. Bij het inhoudelijk ondersteunen van het leidinggevend team aan de gemeente is het creëren van draagvlak in de gemeente voor ons een belangrijk punt van aandacht. Persoonlijke en betrokken zorg, oprechte interesse en professionaliteit kenmerken onze manier van werken in de gemeente.

Nieuwe training pastoraat: kortdurend en zeer effectief! – Lees meer.

Voorbeelden van concrete opdrachten die we binnen uw gemeente kunnen uitvoeren zijn:

 • Het ontdekken en realiseren van de unieke bestemming van uw gemeente, oudstenraad of kerkenraad, het pastoraal team of andere werkgroepen
 • Ondersteuning bij het goed laten functioneren van mensen en werkgroepen
 • Gemeenteopbouw
 • Pastorale zorg opzetten, pastoraal werkenden trainen en geven van individuele-, en teamcoaching.
 • Bestuurlijke ondersteuning bij visie en beleid. Creëren draagvlak in uw gemeente.
 • Conflictbemiddeling.
 • Verzorgen van cursussen en (s)preekbeurten.
 • Individuele coaching van leiders en coördinatoren
 • (verander)processen in de gemeente begeleiden

  Graag willen we met u in gesprek om de behoefte of knelpunten van uw gemeente te beluisteren, en ons aanbod daar specifiek op aan te laten sluiten.

  Een persoonlijke ervaring:
  “Maria en Henk kenmerken zich door een bijzondere combinatie van zachtmoedige wijsheid, professioneel inzicht en dienende daadkrachtigheid. Dit alles op een persoonlijk betrokken manier, omdat relatie (met God en mensen) voor hen het uitgangspunt is van hun werk. Hun ervaring in zowel leidinggeven als pastoraat maakt hen geschikt om allround in de gemeente ingezet te worden. Voor kleine klussen, maar ook voor grotere trajecten.”