Geloof in de hulpverlening.

Geloof integreren met hulpverlening, hoe doen wij dat? Toen ik over dat antwoord nadacht werd het meer een integratie van wie wij zijn in de hulpverlening dan een bewuste actie van integratie van geloof. Om daar wat meer duidelijkheid in te geven is het goed om te weten dat na onze bekering de Heilige Geest in ons is uitgestort. Gods Heilige Geest getuigt van God zelf, dat kan niet anders. Als we dan praten over integreren is dat onze integratie: Gods Geest in ons, zodat wij kunnen worden als Jezus.

Als Gods Geest in ons is uitgestort gaat deze in ons hele leven doorwerken, in alle facetten. Gods Geest leert ons om meer en meer op Jezus te gaan lijken; het geeft ons inzichten, leert ons de bijbel te begrijpen ed. Dus wanneer we in ons werk bezig zijn is Gods Geest daar ook. Concreet kan dat er zo uitzien:

Wanneer iemand zich aanmeldt voor hulp maken we eerst kennis en dan volgt er een intake waarin we vragen stellen over het leven en ook over de situatie waarin iemand vastloopt. Naar aanleiding daarvan worden er doelen gesteld om in te kunnen groeien. Hierin verschillen we niet van de reguliere hulpverlening.

Als mensen komen, vertellen we hen dat we in Jezus geloven, in de God van de bijbel en kracht van de Heilige Geest. Ons leven is dus in en uit God en dat werkt door in onze manier van benadering van de mensen die bij ons komen. Wij vinden elk mens belangrijk of hij/zij nu gelooft of niet. Daarin nemen we verantwoordelijkheid door zorgvuldig om te gaan met deze persoon. We kijken in het gesprek ook eerlijk of wij de ander kunnen helpen. Hierin gaan we uit van wat we weten en hebben geleerd. Dit kan dus ook betekenen dat we iemand mogelijk niet kunnen helpen wanneer onze kennis niet toereikend is. Wij proberen dan een andere plek te vinden voor deze persoon.

Welk verschil maken wij ten opzichte van de reguliere instanties? Het eerste verschil is in elk geval dat wij altijd vergezeld zijn van Gods Geest in ons. Dus ongeacht wat we zeggen of niet zeggen. Daarbij bereiden Henk en ik elk gesprek biddend voor. We vragen Gods Geest om advies, om inzicht en raad. Kennis is een grote basis maar wanneer we Gods Geest daar expliciet bij vragen kunnen onze natuurlijke bekwaamheden aangevuld worden met bovennatuurlijke openbaringen van God. In de gesprekken ervaren we dit doordat er naast datgene wat we zelf weten ook kennis komt die we niet hebben kunnen leren of weten over die ander. Deze openbaringen zijn tot genezing en heling van de persoon die bij ons komt.

Dit kan bijvoorbeeld heel mooi naar voren komen wanneer Henk en ik iemand mogen zegenen. Tijdens het zegenen vragen we aan God om zich door Zijn Geest in die ander te openbaren. Wat we dan vaak zien gebeuren is dat Gods Geest iets losmaakt in de ander. Dit kan verdriet zijn dat jaren opgekropt heeft gezeten of boosheid omdat men geloofde dat boos zijn fout was of een herinnering die plots naar boven komt en van belang is voor die persoon. Dit loskomen van emoties en/of herinneringen kan nodig zijn om tot herstel te kunnen.

Niemand wil pijn lijden en accepteren van pijn lijkt een raar uitgangspunt. En toch ligt daar de basis tot herstel. Pas als we de pijn accepteren kunnen we ermee naar Jezus. We zullen de pijn moeten ontdekken tot ons laten spreken en dan kan deze bij Jezus gebracht worden tot herstel. Dan kunnen we zeggen: Jezus, hier is mijn pijn van het verleden, van mijn misbruik, van mijn liegen en bedriegen, van mijn dan kunnen loslaten en bevrijd door Hem verder leven. Niemand kan zo ten volle mij en jou accepteren dan Jezus en door Jezus kom ik dan uit bij God die mij in Jezus ten volle aanvaard met en zonder mijn pijn.