Een verhard hart of een zacht gemoed..

Marcus 10: 5 Met het oog op de hardheid uwer harten heeft hij u dat gebod geschreven. Maar van het begin der schepping heeft Hij hen als man en vrouw gemaakt.

Galaten 6:1 Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid.

De hardheid van ons hart is de oorzaak van het verbreken van (huwelijks)relaties. Het zijn niet onze onvolkomenheden die de relatie kapot maken, maar de manier waarop wij er mee om gaan. Als wij met ons verhardde hart de onvolkomenheden van onze partner veroordelen dan zal dat die ander niet helpen. Sterker nog, onze veroordeling is funest voor onze partner, Daardoor ontstaat afstand tussen ons en onze partner en loopt de relatie een groot risico verbroken te worden.

Mogen we dan de onvolkomenheden van onze partner niet benoemen? Zeker wel, maar niet in de geest van veroordeling, maar in de geest van zachtmoedigheid. Dat betekent dat we ons kunnen verplaatsen in onze partner en gaan we begrijpen dat de onvolkomenheden van hem of haar niet opzettelijk worden gebruikt om ons pijn te doen, maar we gaan de onmacht van onze partner zien om met deze onvolkomenheden te kunnen omgaan. Door dit te zien, er begrip voor te krijgen en te erkennen krijgt onze partner de ruimte om te gaan groeien en te gaan leren omgaan met zijn of haar onvolkomenheden. Zachtmoedigheid veroorzaakt pijn bij jezelf door het aanvaarden van de onvolkomenheden van onze partner. Leren van zachtmoedigheid is leren dragen van deze pijn. En dat kunnen we alleen leren als we zelf zachtmoedigheid hebben ontvangen voor onze eigen onvolkomenheden, de zachtmoedigheid van Jezus Christus voor ons.

 

Als voorbeeld een echtpaar waarvan de man erg jaloers is. Hij wil continue weten waar zijn vrouw heen gaat en met wie zij contact heeft. Dit zet de relatie onder druk omdat de vrouw geen vrijheid en bovenal geen vertrouwen van haar man ervaart. De man dient zijn jaloersheid als zijn probleem te erkennen. Als de vrouw haar hart verhardt zal de behoefte aan controle door de man toenemen en zal zijn jaloersheid groter worden. Als zij echter haar man met zachtmoedigheid kan benaderen, hem niet veroordeelt, haar eigen pijn weet te dragen dan zal dat de weg voor haar man openen om te groeien, om vertrouwen te krijgen en zijn vrouw meer vrijheid en vertrouwen te geven. Dit wil niet zeggen dat de vrouw dus verantwoordelijk is voor het oplossen van de jaloersheid van haar man. Maar zij kan hem door haar zachtmoedigheid stimuleren. De man blijft echter zelf verantwoordelijk voor zijn jaloersheid en de genezing daarvan. Ook als zijn vrouw hem niet met zachtmoedigheid benadert. Maar het leren van zachtmoedigheid bevordert de relatie. Hierbij hoeven we onszelf niet te verloochenen, maar is er wel de erkenning nodig dat een ieder zelf verantwoordelijk is voor de eigen pijn.