Training pastoraat.

De training basispastoraat is kortdurend, laagdrempelig en laat op een krachtige en duidelijke wijze de deelnemers kennismaken met de basisprincipes van pastoraat. De training is bedoeld voor iedereen die wil groeien in de relatie met God, met zichzelf en met de mensen om hen heen. Daarmee is de training toegankelijk...

read more

Geloof in de hulpverlening.

Geloof integreren met hulpverlening, hoe doen wij dat? Toen ik over dat antwoord nadacht werd het meer een integratie van wie wij zijn in de hulpverlening dan een bewuste actie van integratie van geloof. Om daar wat meer duidelijkheid in te geven is het goed om te weten dat na...

read more

Lieve beer.

Ik weet al niet beter of papa en mama kunnen niet zo goed met elkaar overweg. beer, als ik durfde dan liep ik samen met jou weg mijn papa drinkt altijd wijn weet je beer, dat vind mijn papa fijn   Beer, waar ben je? Beer kom hier, sla je...

read more

Angst.

Angst is slopend Angst drijft tot waanzin Angst neemt bezit van je verstand Overmeesterd door angst schreeuw ik het uit: Kan het U dan niets schelen!!! Mijn kind gaat kapot aan die verrotte epilepsie! Ik ga kapot van zorgen en angst Kan het U dan niets schelen!!! Precies deze angst...

read more

Eén woordje toevoegen.

Soms zou ik een woord willen toevoegen aan de Bijbel. Een woord maar, in een vers. Dat is toch niet zo erg? De bijbel is zo dik met zoveel woorden. Wat maakt een woordje erbij nu uit? -In de diepste van ellende roep ik tot U en U antwoordt mij niet.-...

read more

Een getuigenis.

Getuigenis Ik noemde mijzelf altijd een mooi weer gelovige, als het goed ging in mijn leven was ik zo blij met God, dan kon ik Hem loven en prijzen. Ik bad tot Hem, vertelde Hem mijn diepste gevoelens en volgens mij zat het dus wel goed. Het was wel zo...

read more

Zegenend Helpen in de Oekraïne.

Beregowo, 19-06-2009 Vertel me alsjeblieft wat liefde is! Beregowo is een plaatsje net over de grens van Hongarije in de Oekraine. Zodra je de grens bent gepasseerd valt het grote verschil tussen deze twee landen direct op. De geasfalteerde wegen zoals wij die ook kennen zijn in de Oekraine wegen...

read more

Een verhard hart of een zacht gemoed..

Marcus 10: 5 Met het oog op de hardheid uwer harten heeft hij u dat gebod geschreven. Maar van het begin der schepping heeft Hij hen als man en vrouw gemaakt. Galaten 6:1 Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest...

read more

Winnen of verliezen.

Ervaart u in uw dagelijks leven ook zoveel competitie en concurrentie? Heeft u ook de neiging om de auto te gaan inhalen die u zojuist met knipperende lichten gepasseerd is op de snelweg? Vindt u het irritant als iemand voordringt bij de kassa in de supermarkt? Wilt u beter werk...

read more

Ben ik verantwoordelijk?

Anke stond altijd klaar om te helpen. Voor haar gezin en vooral voor de mensen in de gemeente. Als er mensen nodig waren voor het een of ander stond Anke vooraan om haar hulp aan te bieden. Niemand deed tevergeefs een beroep op haar. Zij zei nooit nee en zij...

read more